Energimålere/avregning

Det har i lang tid vært store utfordringer med at energimålere på varme har stoppet opp. Dette har ført til utallige diskusjoner mellom utbygger og styret, og unødvendige diskusjoner med beboere som har fått stipulert sitt forbruk pga måler har stoppet. I et forsøk på å finne en mer varig løsning på problemene, ble det på nyåret installert et vannbehandlingsanlegg og filter som skal bedre kvaliteten på vannet, samt fjerne smuss.

Dagens energimålere har et kablet system som ikke gir mulighet for trådløs fjernavlesning. Styret har derfor begynt å innhente tilbud på andre typer energimålere som har trådløst radiosystem, med mulighet fakturering direkte mot beboere. Kontinuerlig avlesning av forbruk, slik at evt. avvik og defekte målere kan utbedres raskere. Dersom forbruksverdier er tilgjengelige for beboere via en portal, vil man få bedre oversikt over faktisk forbruk.

Styret har ingen mulighet for å sjekke måleren til beboere, og oppfordrer derfor alle til å åpne ventilene på radiator noen kalde dager og sjekke at måleren går. Måleren finner man i fordelerskapet i leiligheten. Når man trykker på måleren kommer det opp en verdi, etter at radiatoren(e) har stått på en stund, vil man se at verdien stiger, da vet man med sikkerhet at måleren virker.

Service brannalarm

Årets kontroll av brannalarmanlegget starter tirsdag 10. september fra kl. 14.00, det vil trolig også foregå noe testing på onsdag 11. september.

Meldere/varslere/detektorer vil pipe og lyse når de blir testet. Brannalarmklokker vil testes og det vil da virke som at brannalarmen går.

Sommerferien 2019

Styret har sommerferie i ukene 28-32, e-post vil ikke bli besvart i denne perioden. Dersom det oppstår en hastesak kan man kontakte styret på mobil (kontaktinformasjon www.hagebyen2.no). Ordinære driftsoppgaver og eventuelle avvik håndteres løpende av vaktmester og er ikke å regne som hastesaker.

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer!