Service brannalarm

Årets kontroll av brannalarmanlegget starter tirsdag 10. september fra kl. 14.00, det vil trolig også foregå noe testing på onsdag 11. september.

Meldere/varslere/detektorer vil pipe og lyse når de blir testet. Brannalarmklokker vil testes og det vil da virke som at brannalarmen går.

Sommerferien 2019

Styret har sommerferie i ukene 28-32, e-post vil ikke bli besvart i denne perioden. Dersom det oppstår en hastesak kan man kontakte styret på mobil (kontaktinformasjon www.hagebyen2.no). Ordinære driftsoppgaver og eventuelle avvik håndteres løpende av vaktmester og er ikke å regne som hastesaker.

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer!

RØD TRÅD AKSJON!

Vi rydder i felles sykkelparkering inne i garasjekjelleren og ute foran blokkene. Det vil bli festet en rød tråd på alle sykler og låser som står uten sykkel. Når du fjerner den røde tråden er det en beskjed om at du ønsker å beholde sykkelen og låsen! Det er begrenset kapasitet i sykkelstativene, ber derfor om at sykler som ikke er i bruk heller lagres i egen bod, gjelder også sykler som er fravokst. I tillegg er det mye annet rart som står lagret i og rundt sykkelstativene i kjelleren. Det oppfordres til å rydde bort det som ikke hører hjemme der. Alt som fortsatt er merket med rød tråd og som ikke hører hjemme i sykkelstativene i kjelleren vil bli fjernet onsdag 12.juni 2019 for eiers egen regning og risiko.