Digital kommunikasjon i Hagebyen 2

Som del av å forenkle kommunikasjonen i sameiet ønsker styret å nå ut til alle på SMS når vi skal sende ut info.

Det er mange som ikke har gitt aksept til digital kommunikasjon, vi setter pris på om dere kan gå inn og gi aksept på https://vibbo.no.

Løsningen driftes av OBOS og man logger seg inn/identifiserer seg med BankID. Årsmøtet vil avholdes via denne løsningen, og da må de som ikke har gitt aksept til digital kommunikasjon eventuelt delta ved å svare/sende inn info til OBOS med brev/epost.

Avregning fjernvarme

Avregning for fjernvarme 2019 er nå klar. Man vil på faktura for juli måned enten få refundert eller ekstrakrav. Dette avhengig av om man betalte for mye eller for lite i 2019. A-konto beløpet justeres iht. forbruk i 2019 slik at avviket skal bli mindre ved neste avregning. Ved spørsmål ang. faktura vennligst ta kontakt med OBOS.

Avregningen er tilgjengelig på https://tenantportal.techem.no.

Garasjevask lørdag 23. mai

Det blir utført garasjevask lørdag 23. mai. Alle biler, sykler og andre eiendeler som står på gulvet må været fjernet i tidsrommet 08:00 – 17:00.Gulv, vegger (ca. 1 m opp på vegg) og garasjeporter blir vasket.Det er for tiden gratis parkering i parkeringskjeller på Telenor.

Ladeanlegget i garasjen er ferdig og klar til bruk

Ladeanlegget i garasjen er nå ferdig og klar til bruk. For å kunne lade må man ha opprettet en bruker og lagt inn et betalingskort. Alle som har bestilt ladeboks skal ha mottatt informasjon om dette på epost. Dersom noen har spørsmål om hvordan man oppretter en bruker eller opplever problemer med lading etter at man har opprettet en bruker så ta kontakt med Datek på deres servicetelefon 22 88 66 77. MERK: Det vil IKKE gå an å lade før man har opprettet bruker.

Nøkler til ladeboksene vil bli satt i ladeboksene i morgen kveld. Fint om alle henter disse så fort som mulig.

Tidligere ladepunkter vil i nærmeste fremtid bli demontert. For de med blå stikkontakt vil disse bli lagt på parkeringsplassen til vedkommende. For de med en annen type ladeboks vil denne bli lagret i styreboden. Ta kontakt med styret for å få denne utlevert. Merk at alle tidligere ladepunkter på demonteres. Årsaken til det er at de ikke inngår i det felles ladeanlegget. Dersom noen hadde hatt et ladepunkt som ikke inngår i det felles ladeanlegget ville denne tatt ladekapasitet fra fellesskapet og ikke blitt beregnet inn i den dynamiske ladeløsningen.

Alle spørsmål vedrørende ladebokser, problemer med lading og lignende rettes til Datek sin servicetelefon 22 88 66 77. Faktura og forbruk får man oversikt ved å logge inn på sin bruker. Det er også mulighet til å laste ned en app til smarttelefon. For spørsmål om bestilling av ladeboks, ta kontakt med styret på styret@hagebyen2.no.

Styret vil nå sende inn prosjektregnskap til kommunen og fylkeskommunen for å få utbetalt innvilget prosjektstøtte. Når denne er mottatt vil de som har rett på kompensasjon for tidligere installert ladepunkt få utbetalt dette. Styret vil også foreta en avregning av prosjektet mot det som ble innbetalt av alle beboere i høst. Eventuelt overskudd på prosjektet vil bli tilbakebetalt til alle beboere. Merk at styret ikke kan gi detaljert svar på når dette vil skje da det avhenger av saksbehandlingstid hos kommunen/fylkeskommunen.


Mvh, Styret

Årsmøte 2020

Det planlagte årsmøtet 1. april 2020 vil mest sannsynlig bli utsatt pga omstendighetene.

OBOS lanserer i disse dager en digital løsning som gjør det mulig med digitale årsmøter. Styret avventer tilbakemelding fra OBOS.

I mellomtiden oppfordrer styret alle til å samtykke til digital kommunikasjon med OBOS slik at kommunikasjonsflyten blir forenklet og effektivisert. Man kan samtykke til digital kommunikasjon på www.vibbo.no. Foreløpig kan man selv ikke endre egen kontaktinformasjon. Dersom man ikke har registrert mobilnummer, eller at kontaktinformasjonen er feil, vennligst ta kontakt med OBOS på 22 86 55 00 eller vibbo@obos.no for å få hjelp.

Styret