Orientering rundt ladeprosjektet

Arbeidet med installering av ladeanlegg i Hagebyen2 er dessverre noe forsinket. Se oppdatert fremdriftsplan for prosjektet under. Denne viser når det vil pågå arbeid i de ulike delene av garasjen og når ulike parkeringsplasser må være tømt. Datoer merket i rødt er helg/helligdager. Da vil det ikke pågå arbeid i garasjen. Filen finnes også på nettsiden.

Spørsmål til fremdriftsplanen og prosjektet kan rettes til styret på styret@hagebyen2.no

Mvh Styret

Ladeprosjektet

Hei alle garasjeplasseiere,

Arbeidet med å installere nytt ladeanlegg i garasjen starter denne uken. Prosjektet er forventet ferdigstilt i slutten av desember. Prosjektet utføres av Datek Installasjon AS.

For at installatøren skal kunne utføre arbeidet er det viktig at kjøretøy og annet flyttes fra garasjeplassene mellom kl 07:00 og 16:00 i følgende tidsperioder (gjelder ikke helger):

Parkeringsplass nr. 1-23: 21.nov til 29.nov
Parkeringsplass nr. 24-73: 28.nov til 5.des
Parkeringsplass nr. 84-106 og 145-161: 3.des til 10.des
Parkeringsplass nr. 107-144: 9.des til 16.des

Viktig at alle følger planen over. Dersom kjøretøy ikke blir flyttet vil det medføre forsinkelser og ekstrakostnader i prosjektet.Alle som har bestilt ladeboks vil motta faktura på dette om kort tid.

Spørsmål angående prosjektet kan rettes til Styret (styret@hagebyen2.no)

Mvh
Styret

Nytt forsikringsselskap for Sameiet Hagebyen 2

Styret har gjennom høsten arbeidet med å innhente tilbud på forsikring av sameiet fra flere forskjellige forsikringsselskap.

Vi har på bakgrunn av dette besluttet å bytte forsikringsselskap fra If til Gjensidige. Endringen trådte i kraft allerede 10. november 2019, og innebærer betydelige besparelser for sameiet.

Energimålere/avregning

Det har i lang tid vært store utfordringer med at energimålere på varme har stoppet opp. Dette har ført til utallige diskusjoner mellom utbygger og styret, og unødvendige diskusjoner med beboere som har fått stipulert sitt forbruk pga måler har stoppet. I et forsøk på å finne en mer varig løsning på problemene, ble det på nyåret installert et vannbehandlingsanlegg og filter som skal bedre kvaliteten på vannet, samt fjerne smuss.

Dagens energimålere har et kablet system som ikke gir mulighet for trådløs fjernavlesning. Styret har derfor begynt å innhente tilbud på andre typer energimålere som har trådløst radiosystem, med mulighet fakturering direkte mot beboere. Kontinuerlig avlesning av forbruk, slik at evt. avvik og defekte målere kan utbedres raskere. Dersom forbruksverdier er tilgjengelige for beboere via en portal, vil man få bedre oversikt over faktisk forbruk.

Styret har ingen mulighet for å sjekke måleren til beboere, og oppfordrer derfor alle til å åpne ventilene på radiator noen kalde dager og sjekke at måleren går. Måleren finner man i fordelerskapet i leiligheten. Når man trykker på måleren kommer det opp en verdi, etter at radiatoren(e) har stått på en stund, vil man se at verdien stiger, da vet man med sikkerhet at måleren virker.