Velkommen til Hagebyen 2!

Vi i styret vil ønske deg/dere hjertelig velkommen til sameiet Hagebyen 2!

Vi er godt i gang med styrearbeidet, og har som formål  å gjøre Hagebyen 2 til et godt sted å bo. Hittil har vi hatt fokus på å få på plass avtaler med ulike leverandører for å sikre god drift og trivsel for beboerne

Hjemmesiden til sameiet er under utvikling. Savner du informasjon om noe på hjemmesiden, kom gjerne med innspill til oss!

Styret kan kontaktes på epost: styret@hagebyen2.no

Hilsen styret i Hagebyen 2