Spørreundersøkelse

Styret har blitt oppfordret til å invitere beboere på Fornebu til å gjennomføre en spørreundersøkelse. De som står bak undersøkelsen ønsker å finne ut hva beboere i området vårt mener om Fornebu-utbyggingen. Se henvendelsen under og trykk på link for å komme til undersøkelsen:

“En av de store nærmiljøsakene i området vårt er og blir det pågående forsøket på å øke utnyttelsen av antallet boliger på Fornebu fra 6300 boenheter til «Fornebyen». Vi vil gjerne ha din mening og har i den anledning utarbeidet en spørreundersøkelse vi gjerne vil at du fyller ut. Del og send videre til alle du kjenner som bor i området. Undersøkelsen varer i utgangspunktet et par uker til vi har fått et representativt utvalg av befolkningen som bor i området. Følg med på Facebook siden; «Behold Fornebu slik det var tenkt» for resultater av undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen finner du her;
https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=P5ZM6YRE9NC5

Svar, del og send videre til alle som bor i området.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen
Mads Gram Rygg
93613000
mgr@netcom.no”

Tømming av container

Det er Veidekke som stiller med containeren som en service til beboerne i forbindelse med innflyttingen. På torsdag starter det en ny innflyttingsfase i blokk A3 og A4. I den forbindelse vil Veidekke tømme containeren 2 ganger i uken frem til innflyttingen er overstått.

Minner om at denne containeren kun er ment for emballasje. Dersom det kastes andre ting, slik som møbler, kan det være at containeren ikke blir tømt, og i verste fall at Veidekke tar vekk containeren.

 

Innbrudd i bodanlegget

Det har dessverre vært innbrudd i bodanlegget til Hagebyen 2 natt til søndag 11. januar 2015. Saken er meldt til politiet som har vært på plass i dag 11. januar, for å utrede og dokumentere hendelsen.

Styret oppfordrer hver enkelt beboer om å kontrollere om deres bod har blitt brutt opp. Er boden brutt opp, må dette snarest meldes til styret@hagebyen2.no med navn og bodnummer. Dette sendes felles inn på samme sak via styret til politiet og sameiets forsikringsselskap.

Dersom personlige eiendeler er blitt frastjålet, må dette meldes med personlig oppmøte på politistasjonen i Sandvika, der det henvises til saksnummer eller Eierseksjonssameiet Hagebyen 2. Referanse hos Politiet er 13102986 273/15-14. Personlige eiendeler dekkes av hver beboer sin innboforsikring, og ikke sameiets eiendomsforsikring.

Skadenummer hos If Skadeforsikring er 1500167. Alle henvendelser vedrørende sameiets eiendomsforsikring går via Forsikringsavdelingen i OBOS.

Dører og låser som er brutt opp, blir utbedret snarest.

Mvh
Styret i Hagebyen 2

Forbud mot bruk av tobakksvarer

Styret minner om at det ikke er anledning til å bruke tobakksvarer innendørs i lokaler som omfattes av sameiets fellesarealer. Det presiseres herved at forbudet også gjelder i garasjeanlegget. Vi ber alle vise hensyn og at vi i fellesskap fremmer et godt røyk- og snusfritt miljø.

Mvh
Styret i Hagebyen 2

Henting av juletrær

gammelt juletreStyret har bestilt felles henting av gamle juletrær for beboere i Hagebyen 2.

Vi ber alle beboere om å legge juletrærne i en haug på gangstien mellom piknikbordene på B-tunet innen tirsdag 13. januar.

NB: Juletrær skal ikke kastes i containeren som står på plassen