Leie av nye parkeringsplasser for MC, moped og lignende kjøretøy

Styret i Hagebyen 2 har den siste tiden sett på mulighetene for å utnytte steder i garasjeanlegget som i dag ikke benyttes (såkalt «dødplass»), med det formål å utnytte garasjeanlegget på en mest mulig effektiv måte.

Vi har i den forbindelse hatt en befaring av hele garasjen, og vi har funnet egnede steder hvor vi kan markere opp nye parkeringsplasser for MC, moped og lignende kjøretøy av mindre størrelse.

Dersom du vil leie en slik parkeringsplass, ber vi om en tilbakemelding på dette innen fredag 27. mars. De som melder fra innen denne fristen, vil bli tildelt de best egnede plassene så langt det rekker. Dersom det er flere interessenter enn plasser, vil ansiennitet i sameiet avgjøre hvem som får plassene. Etter fristen vil eventuelt ledige plasser bli tildelt fortløpende.

Leiepris er satt til 350 kroner.

Dersom du er interessert, send en e-post til styret@hagebyen2.no. Oppgi følgende informasjon:

  • Navn
  • Leilighet
  • Kontaktinformasjon
  • Hvilken av de tre indre garasjeanleggene du har tilgang til via portåpneren din (porten til venstre for hovedinngang, porten innerst ved gjesteparkeringen, eller porten til høyre for hovedinngangen)

Viktig informasjon om hovedporten til garasjeanlegget

Styret har besluttet at garasjeporten (hovedporten) ned til garasjeanlegget ikke lenger skal åpne seg automatisk, slik den gjør i dag.  Dette betyr at alle beboere snart må bruke sin tildelte portåpner (som i dag benyttes på de indre garasjeportene) for å komme seg inn og ut av garasjeanlegget.

I tillegg vil det bli installert et kodepanel i nedkjørselen. Meningen med dette er at gjester enkelt kan komme seg ned til gjesteparkeringen, uten at beboerne må gå ut for å åpne porten for sine gjester. Koden er distribuert til alle beboere.

Merk – Datoer for gjennomføring:

  • Torsdag 19. mars 2015: Kodepanelet installeres og tas i bruk. Alle må benytte kode for å komme inn til garasjeanlegget.
  • Tirsdag 21. april 2015: Portåpnerne blir denne dagen koblet opp til hovedporten, og skal benyttes av beboerne for å komme inn og ut av garasjeanlegget.

Formålet med dette er å øke sikkerheten – ved å begrense adgangen for uvedkommende til garasjen og bodene – og for å redusere belastningen på hovedporten.

Innsamling av portåpnere forut for lukkingen av garasjeporten

Teknikeren som skal utføre arbeidet må omkode alle portåpnerne manuelt, slik at de fungerer både på hovedporten og den indre garasjeporten som den enkelte beboer i dag har adgang til.

Alle som har portåpnere må derfor levere inn disse til oss i styret. Tidspunkt for innsamling:

  • Mandag 20. april 2015 på det ordinære sameiermøtet (møteinnkalling blir sendt før påske. Møtet avholdes på Hundsund ungdomsskole)

Dette er det første sameiermøtet i eierseksjonssameiet og garasjesameiet i Hagebyen 2. Sameiermøtet fremstår derfor som den mest hensiktsmessige og effektive måten for styret å samle inn portåpnerne. Dersom du ikke har anledning til å stille, ber vi deg forsøke å få andre beboere som skal på sameiermøtet til å levere portåpneren inn for deg.

Portåpnerne må merkes med hvilken indre garasjeport den fungerer på. Dette vil styret gjøre ved innsamlingen. Merkingen er viktig slik at du får igjen korrekt portåpner. I tillegg vil vi be om navn og telefonnummer, i tilfelle vi trenger å nå deg.

Dersom du ikke selv kan stille på sameiermøtet, og får noen andre til å levere den inn for deg, må du selv sørge for å merke portåpneren. Garasjeanlegget har tre indre porter; (1) porten til venstre for hovedinngang, (2) porten innerst ved gjesteparkeringen, og (3) porten til høyre for hovedinngangen. Merk portåpneren med enten port 1, 2 eller 3, samt navn og telefonnummer.

I perioden hvor portåpnerne er samlet inn, vil de indre garasjeportene låses i øvre stilling. Alle beboerne vil derfor kunne komme seg til og fra garasjeplassene sine som vanlig.

Utlevering av portåpnere.

Portåpnerne vil være klar for utlevering til den enkelte beboer etter at teknikeren har utført sitt arbeid tirsdag 21. april. Portåpneren kan du hente hos Fredrik i Solgangsbrisen 5 (4. etg.) mellom klokken 17.00 og 20.00, tirsdag 21. til torsdag 23. april. Etter dette må du ta kontakt med styret på vår e-postadresse for å få utlevert portåpneren.

Kode til garasjeporten.

Se informasjonsskriv sendt per e-post og papir.

Dette informasjonsskrivet blir distribuert per papir i beboernes postkasser, e-post, sameiets hjemmeside (ikke koden) og facebook-gruppe.

Har dere spørsmål, ta kontakt med styret via e-post til styret@hagebyen2.no.

 

Med vennlig hilsen,

Styret i Hagebyen 2, eierseksjonssameiet og garasjesameiet