Dugnad i Hagebyen2

Tirsdag 5. mai blir det dugnad i Hagebyen 2!

Vi møtes kl. 18.00 på plassen ved B-tunet (containerplassen).

Håper så mange som mulig har mulighet til å stille!

Styret har bestilt 3 containere som vil bli stående i 3 dager etter dugnaden. Vi henstiller til å ikke sette avfall på bakken dersom containerne blir fulle.

Vel møtt!

 

Utlysing av to ledige garasjeplasser:

Det er nå to parkeringsplasser som ønskes leid ut. Dette er:

  • Plass nr. 8 – garasjeport 1, første til venstre etter hovedinngangen
  • Plass nr. 144 l – garasjeport 2, forbi gjesteparkering

Beboere som er interesserte i å leie en parkeringsplass, må ta kontakt med OBOS innen utgangen av onsdag 6. mai. Send e-post til marianne.pedersen@obos.no. Oppgi hvilken av de to plassene du ønsker å leie.

Prisen for å leie plass nr. 8 er kroner 1000. Plassen er ledig fra og med 1. mai. Prisen for plass nr. 144 er også på kroner 1000.

Sameiermøte

Vi minner om sameiermøte mandag 20. april 2015, som avholdes på Hundsund ungdomsskole i auditorium A.

Du oppfordres til å møte. Din stemme er er viktig, eventuelt kan du formidle din stemme med ferdig utfylt fullmakt som du sørger for å få levert til sameiermøtet. Uansett om du stiller selv eller med fullmakt, så husk å bringe med “Registreringsblankett” som du finner vedlagt innkallingen.

  • Ordinært sameiermøte 2015 i Eiereseksjonssameiet Hagebyen 2, kl 18:00
  • Ekstraordinært sameiermøte i Hagebyen 2 Garasjesameie, straks etter ovennevnte

Mvh
Styret i Hagebyen 2