Gartnerne er i sving!

Styret har hatt befaring med SL Stenlegging AS i dag. Det er de som har levert alt grønt i Hagebyen 2, og som sameiet har gartneravtale med.

De er i gang med gressklipp, luking av ugress, og vil erstatte døde planter. En del hekkeplanter ser fortsatt litt tufse ut, men de som ikke er døde (og som vil bli erstattet), vil bli grønne innen et par uker.

Vi har bedt om en oversikt over planter, frukttrær og bærbusker som er plantet i Hagebyen. Denne oversikten legger vi på web.

Ellers må vi henstille til ikke å la hunder gjøre fra seg inne på Hagebyens område. Det er allerede flere gressplener som er fulle av gule/døde gressflekker på grunn av tiss. Hunder bør også holdes i god avstand til sandkasser og lekeområder.

Rimelige utleieboliger på Fornebu

Unge mellom 20 og 25 år som er i arbeid kan søke rimelige utleieboliger på Fornebu.

Bærum kommune ønsker å gi unge i arbeid mulighet for å etablere seg i kommunen. Tilbudet om rimelige utleieboliger er en følge av utbyggingsavtalen mellom Bærum kommune og Fornebu Utvikling AS.

Kriteriene for å bli vurdert er

 • alder: 20 – 25 år
 • botid i kommunen: sammenhengende tre år (ikke nødvendigvis siste tre år)
 • arbeid: 100 prosent stilling
 • brutto arbeidsinntekt:
  • aleneboende mellom 211 000 og 350 000 kroner
  • par mellom 422 000 og 500 000 kroner

Om tilbudet

 • leiligheter fra 40-70 kvadratmeter og priset fra 4 900 til 8 600 kroner per måned
 • leieperioden: tre år uten mulighet til forlengelse
 • tildeling: løpende
 • depositum: tre måneders husleie
 • søknadsfrist: 5. juni

Søknadsskjema Bolig for unge på Fornebu  med utfyllende informasjon.

Spørsmål kan rettes til Boligkontoret ved:
Annichen Sandborg på 67 50 75 45 annichen.sandborg@baerum.kommune.no
eller
Heidi Kristiansen på 67 50 75 40
heidi.kristiansen@baerum.kommune.no

Vi gleder oss til 17. mai!

17 mai bilde

Styret har fått oversendt informasjon fra 17. mai-komiteene på Snarøya og Storøya. Her er det! Se vedlagte program.

Barna i fokus og «Barnas dag» er konseptet for 17. mai både på Snarøya Skole og Storøya Skole i år. Fokus har vært å skape gode arrangementer på hver av skolene. Til glede for barna, foreldre og annen familie som skal feire 17. mai.

– Vi gleder oss nå veldig til dagen, sier Bjørn Richard Johansen, som er leder for 17. mai komiteen på Snarøya Skole. – Det har vært en fryd å samarbeide så godt i planleggingen av 17. mai her på Snarøya, sier Jann Hillestad som er leder for 17. mai-komiteen på Storøya skole. Nå gleder vi oss til å si «hipp hipp hurra»!

2015_ Storøya_17_mai program

2015_Snarøya_17 mai_program

Balkongflagg

Balkongflagg er ikke direkte regulert i husordensreglementet. Beboere i Hagebyen 2 kan derfor sette opp slike flagg uten å søke styret om tillatelse. Vi i styret ber likevel om at alle følger disse retningslinjene for montering og plassering:

 • Beboere i første etasje kan henge balkongflagget enten i leveggen eller ytterveggen på leiligheten.
 • Beboere i andre etasje og oppover kan også henge balkongflagget enten i balkongrekkverket eller ytterveggen på leiligheten, men må av sikkerhetsmessige årsaker sørge for at flagget festes til innsiden av balkongen. Dersom flagget festes til leveggen eller ytterveggen på utsiden av balkongen, kan det medføre alvorlige skader å person eller gjenstander dersom det skulle løsne på grunn av vær og vind.

Merk – Boring i ytterveggen: Det er viktig at man ikke borrer mer enn 4 cm inn i veggen. Dette for å unngå å bryte membranen som hindrer fuktdannelse, eller annet som går gjennom veggene.

Flaggreglene og flaggtidene:

Selv om flaggtidene strengt tatt ikke gjelder for balkongflagg, ber vi om at disse respekteres, se:

http://www.flaggregler.no/flaggtider.html

http://www.flaggregler.no/offentlige_flaggdager.html

Mulighet for ladepunkt til el-bil

Styret har sett på muligheter for sameiere for å installere ladepunkt på enkelte parkeringsplasser i garasjen til en selvkostnadspris.

Det finnes begrenset med muligheter i de tre forskjellige delene av garasjen, og dermed ønsker styret i første hånd  og kartlegge behov for ladestasjon.

Den som er interessert i ladepunkt bes melde seg til styret med med følgende informasjon:
Navn
Garasjedel (1 under Solgangsbrisen 2 & 4, 2 under rekkehus og 2+2, 3 under solgangsbrisen 3, 5 & 7.
Parkeringsplass Nr
E-mail
tlf nummer

Send informasjonen på e-post til styret@hagebyen2.no

Merk “emne” med elbil og parkeringsplass nr.

 

Mvh Nicklas/Styret