Oppdatert informasjon vedr. kloakkoversvømmelse og avløpslekkasje i bod- og garasjeanlegg

Store deler av bodanlegget på hver side av hovedport i garasjen er berørt av oversvømmelse av kloakk fra kumlokk i bodanlegget i forbindelse med regnværet torsdag 27/8.  I tillegg sprakk et avløpsrør i garasjeanlegget til høyre etter innkjøring, og forårsaket oversvømmelse i garasjen. Dette er midlertidig tettet.

Sameiets forsikringsselskap (If) har satt en takstmann på saken. Styret har vært i kontakt med han for å få informasjon om videre prosess.

Alle eiendeler i boder som er skadet, må dekkes av hver enkelt beboers innboforsikring.

Kun bygningsmassen er dekket av sameiets byggforsikring.

Hver enkelt beboer som har en bod der kloakk/vann har kommet inn i boden må:

  1. Melde fra til sitt forsikringsselskap om at det har vært en oversvømmelse fra kloakkanlegget, og at eiendeler er skadet
  2. Få informasjon fra forsikringsselskapet om hvilke krav de har til å dekke skaden (om de må sende ut egen takstmann for befaring eller om det er nok at forsikringstaker/beboer tar bilder)
  3. Spør også om de anbefaler at man selv håndterer potensielt farlig kloakkinfisert avfall (eller om de dekker bruk av saneringsfirma)

Videre prosess:

Takstmann fra sameiets forsikringsselskap vil komme hit til mandag for å befare skadeomfanget.

Styret vil jobbe for at det i samarbeid mellom styret og forsikringsselskap, må legges til rette for felles håndtering av avfall (containere), samt en løsning for midlertidig lagring av beboeres eiendeler mens sanering/rengjøring av bodanlegget pågår. Vask av de berørte delene av bodanlegget vil utføres via sameiets forsikring.

Bravida har vært på befaring i dag, og vil starte feilsøk på mandag for å finne årsak til oversvømmelsen.

Vi ber om at alle viser stort forsiktighet ved håndtering av kloakkinfiserte eiendeler. Av sikkerhetsmessige årsaker kan det ikke lagres avfall eller eiendeler på sameiets fellesareal.

Vennligst gi leietakere denne informasjonen.

Styret kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet noe mer.

If you need information in English, please contact styret@hagebyen2.no

Oversvømmmelse i bodanlegget – Flooding in the basement

Oversvømmelse av kloakk og vann i bodanlegget. Styret har kontaktet sameiets forsikringsselskap (If) og Veidekke. Sanering er i gangsatt.

Som flere sikkert har fått med seg, har det vært endel vann i garasjeanlegget og bodanlegget i dag. Det er to grunner til dette:

1: I garasjeanlegget til høyre for hovedgarasjeporten når man kommer inn, har det sprukket ett rør som frakter vann vekk fra takene på blokkene. Dette er nå midlertidig tettet av Bravida, og et firma jobber med å rydde opp vannet som har samlet seg på gulvet.

2: I bodanlegget som er til venstre for hovedgarasjeporten når man kommer inn, har det kommet vann, gjørme og kloakk opp av kumlokket. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til hvor dette kommer fra og hva som er årsaken. Det har rent inn i deler av bodanlegget på begge sider av hovedporten til garasjen. Sanering er igang. Bravida vil undersøke nede i kumlokket for å finne ut hva som er galt i morgen tidlig, og hva som må utbedres for å forhindre dette i fremtiden.

MERK:

Flere boder er berørt av hendelsen. Både Veidekke og sameiets forsikringsselskap oppfordrer beboerne på det sterkeste å ikke begynne med noen form for tømming av bodene sine på nåværende tidspunkt. Dette av helsemessige årsaker pga håndtering av kloakk, og fordi en takstmann må vurdere skaden.

Dersom noen likevel tømmer/fjerner ting fra boden sin, er det en fordel at skadene dokumenteres med bilder for senere forsikringsoppgjør, og at man utviser stor forsiktig med behandling av klær/utstyr som har vært i kontakt med kloakk.

Vi ber seksjonseiere som leier ut leiligheten sin, om å videreformidle denne informasjonen til leietakere.

Vi vil holde dere fortløpende informert om hva skjer!

********

Water and sewage flooding in the basement.

The board has contacted our insurance company (If) and Veidekke, and cleaning is ongoing.

The flooding has 2 different causes:

1: In the garage to the right of the main garage door coming down the ramp, a drain pipe from the roof burst earlier today but. Bravida has temporarily fixed this. A company is currently working on removing the water that has accumulated on the floor.

2: In the storage room on either side of the main entrance to the garage, sewage-contaminated water has sprung up from the underground drain pipes. There is ongoing work removing and sanitizing the floor and Bravida will do further examination tomorrow to find the cause of this flooding.

NOTE: Many storage rooms has been affected and both Veidekke and Hagebyen2’s Insurance Company (IF) strongly advise not to start any kind of emptying of storage rooms at present time.

If anyone decides removes things from their storage room, please be adviced to take pictures to document for insurance settlements.

Be aware that any contact with sewage-contaminated water can be dangerous.

We kindly ask real estate owners to forward this information to their tenants.

We will share any relevant information when we receive it.

Status hekkeplanter

Status på døde hekkeplanter er som følger: SL Stenlegging kommer på befaring for å telle over døde hekkeplanter i morgen, 20. august. Deretter bestilles nye planter, og leveres og plantes så fort det lar seg gjøre.

Styret har forståelse for beboeres frustrasjon over at hekkeplantene ikke har blitt erstattet tidligere. Vi har brukt masse ressurser på å følge opp dette – uten særlig resultat før nå.

Se e-post fra styret for flere detaljer.

Ødelagt oversiktsspeil

Ved et uhell har oversiktsspeilet – som ble hengt opp for noen uker sider ved inn-/utkjøringen til garasjen – blitt ødelagt. Speilet må repareres eller byttes ut, og er for tatt ned. Vi beklager dette og håper at det snart er oppe igjen.

Med vennlig hilsen,

Styret