Oversikt over sameiets drifts- og serviceavtaler

Nedenfor er en oversikt over drifts- og serviceavtaler som styret har inngått på vegne av sameiet.

Ved feil eller andre tilbakemeldinger, ber vi beboerne ta kontakt med styret. Det er styret som må ta kontakt for å bestille reparasjon/service og varsle om feil/mangler ved anlegget.

Begrunnelsen for dette er at styret må ha best mulig oversikt mht. eventuelle reklamasjoner, samt oversikt over faktureringen fra de ulike firmaene. I tillegg ønsker firmaene å forholde seg til styret for å gjøre kundehenvendelsene mest mulig oversiktlig, korrekt og effektiv.

Hva avtalen gjelder: Firma:
Brann/sprinkler (uhell) ABBV (brannvesenet)
Brannvarslingspanel Schneider
Elektro/El-anlegg Elektrikkergruppen
Hage/Uteområde SL Stenlegging
Heis Otis Heis
Kosting/rengjøring av uteområde Gårdpass
Lås Lås & Sikring
Garasjeporter Assa Abloy
Rørsystemer Bravida
Skadedyr Anticimex
Snørydding Gårdpass
Strømleverandør fellesanlegg Hafslund
Vaktmester OBOS Eiendomsdrift
Varmeanlegg Oslofjordvarme
Ventilasjon Randem & Hubert

 

Container kommer på mandag!

På mandag vil skadefirmaet Polygon sette i gang med vask/desinfisering av hele bodarealet, inkludert inne i de berørte bodene. I den anledning har styret bestilt container som leveres mandag før kl. 10, inkludert et bur til elektriske artikler.

Containeren er primært til eiendeler som har blitt skadet som følge av oversvømmelsen i bodanlegget («kloakkavfall»). Vi ber derfor om at beboere viser hensyn til de som har ødelagte eiendeler, og ikke fyller containeren med andre eiendeler eller avfall før andre beboere har fått tømt bodene sine for ødelagte eiendeler. Containeren vil stå så lenge det er behov for det.

Vi anbefaler ikke at beboere selv håndterer kloakkinfiserte eiendeler. Ta kontakt med eget forsikringsselskap for å høre om de dekker bruk av firma for å håndtere dette. Dersom dere velger å håndtere dette selv, vil vi be om at dere viser stor forsiktighet ved håndtering av kloakkinfiserte eiendeler og at verneutstyr benyttes.

Elektriske artikler skal hives i egen beholder/bur ved siden av containeren.

Av sikkerhetsmessige årsaker kan det ikke lagres avfall eller eiendeler på sameiets fellesareal.