Avfall og søppelanlegget

Det er opp til hver enkel beboer å melde i fra ved fullt/tett søppelsug (Restavfall, Plast samt Papir/Papp)

Ring Envac ved problemer eller tett søppelsug på telefon: 47 46 90 00.

Klistremerke med telefonnummer står også på nedsuget for papp/papir.

IKKE SETT AVFALL PÅ UTSIDEN AV NEDSUGENE – gå heller til neste søppelsug.

Dette av følgende grunner:

◾For å ikke tiltrekke seg skadedyr

◾Slippe at fugler river hull i poser

◾For at det ikke skal være sjenerende for beboere


Restavfall: Kan kastes i «vanlig» pose (for eksempel en vanlig handlepose)

Plast: Kan kastes samlet i en plastikkpose

Papp/papir: Må kastes «løst» riv/brett i mindre størrelser! (for eksempel vil en pizza Grandiosa eske tette røret med mindre den er brettet flere ganger eller revet opp i mindre biter)

Se også Informasjonsplakat fra Bærum kommune.

Ytterligere informasjon fra Bærum Kommune vedr. vakuumanlegget.

___________________________________________________________________

REMINDER TO ALL – GARBAGE

PLEASE USE GARBAGE DISPOSAL FOR RECYCLING – GARBAGE/PLASTIC/PAPER

IF THE GARBAGE DISPOSAL IS FULL, PLEASE FIND ANOTHER ONE IN THE AREA WHICH HAS ROOM.

PLEASE DO NOT PUT GARBAGE (ANY KIND) OUTSIDE THE CONTAINERS! WE WANT TO AVOID PESTS .

IF YOU HAVE GARBAGE NOT MENT FOR OUR RECYCLING SYSTEM YOU NEED TO BRING THIS TO A RECYCLING STATION (ISI RECYCLING IN SKUI).

THANKS FOR THE COOPERATION, LET’S KEEP OUR NEIGHBOURHOOD CLEAN.

Innspill til 1-årsbefaring fellesområder/bygningsmasse

Det nærmer seg 1-årsbefaring for fellesområder/grøntanlegg, samt bygningsmasse. Styret vil være representert på befaringen, og vi har engasjert konsulent fra OPAK for å ivareta nødvendig byggteknisk kompetanse fra vår side.

Vi ber om innspill til feil/mangler på bygg og grøntanlegg, og at dette sendes til styret@hagebyen2.no innen 2. november 2015.