Regulering av parkering

Gaten mellom Hagebyen 1 og 2, samt torget foran næringslokalet vil i løpet av en ukes tid bli regulert med parkering forbudt. Parkeringsplassene på torget vil bli forbeholdt kunder av forretningene i næringslokalet. Forbudet vil bli håndhevet av et parkeringsselskap.