Retningslinjer for gjerde

Gjerde rundt private uteområder

Retningslinjer for inngjerding av privat hage i Hagebyen 2

Det følger av sameiets vedtekter § 4 at

«Uten skriftlig samtykke fra styret har en seksjonseier ikke rett til å foreta arbeider som påvirker bebyggelsens eksteriør eller andre fellesarealer inne eller ute, så som endring av farge, utskiftning av vindusglass, oppsetting av antenner og markiser samt skjerming av balkonger og terrasser/private uteoppholdsarealer

Styret har mottatt henvendelser fra beboer vedrørende oppsett av gjerde da eksisterende hekkbeplantning ikke gir tilstrekkelig sikkerhet mot vei. Hagebyen 2 har en godkjent utomhusplan som viser hekkbeplanting som skjerm mot Forneburingen, mellom boenheter og mot de private interne veier. Plan og Bygg i Bærum Kommune er derfor kontaktet, og godkjenner oppsett av gjerde under gitte forutsetninger.

Plan og Bygg anser at «inngjerding av private uteareal mot vei ikke vil komme i strid med godkjent utomhusplan for området forutsatt at det benyttes et lavt flettverksgjerde eller tilsvarende transparent gjerde og at dette plasseres innenfor hekkbeplantning og ikke som erstatning for hekk». Godkjennelse fra kommunen forutsetter dessuten at sameiet «utformer retningslinjer som sikrer lik utforming av inngjerding innenfor planområdet.»

En annet viktig forutsetning som styret må hensynta er at det er membran under jorddekket over garasje-og bodanlegget som ikke må skades. De fleste gjerdetyper krever minimum en meter forankring i bakken (ref Røa Gjerdefabrikk) noe som ikke er mulig i Hagebyen2. Styret har derfor tatt hensyn til dette i utforming av retningslinjer for inngjerding.

Styret har på bakgrunn av kommunens forutsetninger, samt begrensning i mulighet til forankring av gjerde, utarbeidet følgende retningslinjer. Oppsetting av gjerde må i hvert tilfelle godkjennes av styret ved søknad:

1.       Boligenhet (adresse og bolignr) og navn på eier(e) må fremkomme av søknaden til styret.

2.      Godkjent gjerdetype er Pantanet Family, farge: grønt med høyde 0,80 m

3.      Gjerdet må plasseres innenfor hekkbeplantning og ikke som erstatning for hekk

4.      Gjerde må ikke være til hinder for vekst eller vedlikehold av hekkplanter

5.      Seksjonseier som får innvilget godkjennelse til oppsett av gjerde må selv bekoste alt arbeid ved oppføringen

6.      Gjerdet må fundamenteres og monteres fagmessig profesjonelt. Det skal benyttes grønne gjerdestolper og disse må ikke graves så dypt at membran til garasjeanlegg skades (maks 30-40 cm).

7.      Skader påført sameiets eiendom i forbindelse med oppføring av gjerde, må dekkes av seksjonseier i sin helhet

8.     Gjerdet skal ikke festes i den hvite fasaden

Produktinformasjon om pantanettgjerde kan finnes på http://www.solheimgjerdenett.no/Directory/Files/pantanetting.pdf

Røa gjerdefabrikk fører Pantanett Family, og selges på rull med høyde 0,80 m 10 m (360,- + mva) eller 25 m (790,-+ mva). Pris per 24.10.2016.