Vårdugnad

Det blir vårdugnad den 10.05 kl 18.00. Oppmøte på B-tunet. Det blir satt opp container for søppel samme dag.

Alle bes merke sine sykler med navn. Umerkede sykler blir stripset fast. Dersom de ikke har vært i bruk, altså at strips ikke er fjernet innen 14. dager vil sykkelen bli satt på lager og senere kastet.

Vi håper på godt oppmøte.