Barnevognparkering under trapp i Solgangsbrisen 14 og 36 fjernes

Vi må dessverre fjerne muligheten for barnevognparkering under trappen i Solgangsbrisen 14 og 36 da vi ved ettersyn har fått en merknad på at dette er en utfordring med tanke på brannsikkerhet. I blokkene er det sprinkleranlegg under trappene, mens  dette mangler i rekkehusleilighetene. Siden trappen er å regne som en rømningsvei kan det dessverre ikke lagres brennbart materiale her.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Viktig informasjon – ladestasjon for elbil

Kapasiteten på strømanlegget i Hagebyen 2 er i ferd med å nå sin begrensning og det er få ledige plasser til ladestasjon igjen. Styret må derfor fordele denne kapasiteten på en fornuftig og rimelig måte til de som har behov for lading av elbil eller ladbar hybrid.

Vi minner derfor om følgende tekst fra kontrakten som alle med lader har signert på.

Denne avtalen er derfor begrenset til å gjelde så lenge beboeren har elbil / ladbar hybrid som benyttes på den aktuelle parkeringsplassen, eller frem til beboeren selger parkeringsplassen (enten separat eller i tilknytning til salg av eierseksjonen).

Dersom beboeren ikke lenger eier/disponerer en elbil eller parkeringsplassen selges (enten separat eller i tilknytning til salg av eierseksjonen), forbeholder styret seg retten til stenge tilgangen til strøm og omfordele denne tilgangen til en annen beboer som ønsker å etablere ladestasjon. Ved salg av parkeringsplassen, er selger selv ansvarlig for å informere ny eier om dette.

Avregning fjernvarme 2016

Avregningen for fjernvarme 2016 gjøres i juli. Du vil på denne faktura få refundert eller ekstrakrav avhengig av om du betalte for mye eller for lite i 2016. A konto beløpet justeres iht. forbruk i 2016 slik at avviket skal bli mindre ved neste avregning.

Har du spørsmål ang. faktura vennligst ta kontakt med OBOS.

Innkjøring forbudt

Det vil i løpet av kort tid settes opp et skilt med innkjøring forbudt på tunet vårt. Tiltaket gjennomføres hovedsaklig for å øke sikkerheten for våre små. I tillegg vil det bidra til et bedre bomiljø med mindre skader og støy inne på området.

Parkeringsselskapet vil etter at skiltet er satt opp bøtelegge biler parkert på området.