Avregning elbil

Strømuttak for elbil ble avregnet 31. mai og eiere av disse mottar en faktura på forbruk.

Styret har brukt gjennomsnittet av SSBs “Total pris for kraft, nettleie og avgifter” i 2016 og Q1 2017, noe som vil tilsi 92,64 øre pr. kWh.

Styret gjør oppmerksom på at det er nåværende eier som faktureres og at eier selv er ansvarlig for avregning ved eventuelt eierskifte.