Brannalarm

Styret gjør oppmerksom på at beboere ikke må koble fra eller koble om brannalarmens detektorer og/eller sirener. Sameiet har store kostnader knyttet til at leverandør av brannalarm må rykke ut for feilsøking og reparasjon.

Dersom du skal pusse opp eller har behov for å gjøre endringer på brannalarmen ber vi om at Styret kontaktes i forkant slik at vi kan koordinere med vår leverandør.

Husk på at brannalarmen er montert for vår felles trygghet og sikkerhet. Om en beboer kobler av alarmen kan det ha store konsekvenser for naboer ved en eventuell brann.

Ny avtale med Viken Fiber

Styret har inngått ny avtale med Viken Fiber. Det vil bli levert nye dekodere før jul og alle vil få tilgang til TV-app samt skylagring. For de fleste vil dette bety en billigere løsning, mens noen få vil betale det samme som i dag.

Mer informasjon om dette vil bli sendt på Mail.

Bom ved Solgangsbrisen 7

Styret har av sikkerhetsgrunner og flere nesten-ulykker besluttet å sette opp bom ved Solgangsbrisen 7. Bommen vil kunne låses opp med samme nøkkel som til leiligheten. På denne måten kan man kjøre inn ved spesielle behov. Vi oppfordrer til å begrense kjøring på tunet til et minimum.