Feil på brannalarm

Styret minner om at man ikke under noen omstendighet må koble fra branndetektorene i leiligheten. Dersom man gjør dette vil man bli belastet med kostnad knyttet til feilsøking og retting av feil.