Ordinært sameiermøte den 24. april 2018

Styret minner om ordinært sameiermøte den 24. april. Vi oppfordrer alle som er interessert i å gjøre en innsats for fellesskapet og som kunne tenke seg å stille som kandidat til Styret om å ta kontakt med Styret. Vel møtt!

Innbruddsforsøk i boder

Det er rapportert om to innbruddsforsøk i to enkeltstående boder. Det antas at innbruddet ble forsøkt gjennomført forrige helg. Det er ikke rapportert om noen vellykkede tyveri perioden.

Beboere som har observert noe mistenksomt eller vet om andre innbruddsforsøk oppfordres til å melde fra til styret.