Feil på fjernvarmemålere i flere leiligheter

Det er feil på fjernvarmemålere i flere leiligheter og Styret ber om at beboere prioriterer å slippe inn rørlegger dersom de tar kontakt. Det er viktig å få reparert disse slik at vi får mest mulig korrekt avregning av forbruk.