Lading for elbil

Eksisterende strømanlegg er nå fullt og det er ikke lenger mulig å bestille kontakt for lading på eksisterende løsning. Styret jobber med anskaffelse av ny ladeløsning som kan benyttes av alle beboere.

Anskaffelsen forutsetter godkjenning på sameiermøte.

Ladeanlegg for elbiler

Styret er i full gang med å innhente tilbud fra relevante leverandører. Vi planlegger med å ferdigstille en innstilling som sameiet kan ta stilling til i løpet av 1. kvartal 2019.

Finansieringsmodellen for ladeanlegget vil bestå av et innskudd som alle beboere må betale, samt et tillegg for de som ønsker å etablere ladepunkt. Etter at denne løsningen er etablert vil alle beboere som ønsker det kunne etablere ladepunkt, også på et senere tidspunkt.

Vi ønsker også å informere om at det ser ut som om gamle ladepunkt må fjernes som en del av denne prosessen. Dette må gjøres for å gi tilstrekkelig kapasitet slik at vi kan få på plass en fremtidsrettet løsning hvor alle kan få tilgang til ladepunkt ved behov.