Kildesortering av matavfall

Ny renovasjonsordning avfallssug Fornebu – utsortering av matavfall
I 2017 gikk Bærums befolkning over til ny renovasjonsordning med utsortering av matavfall. 2017 ble et hektisk år med utrulling av beholdere og konkurs hos vår innsamler. Dette førte til forsinkelser av ny renovasjonsordning for brukere av. I 2018 har vi jobbet for at også dere som bruker avfallssug skal kunne sortere ut matavfallet deres, og vi har nå utført posetest, fått på plass poseleverandør og funnet en nedstrøms løsning (avtale for behandling av matavfallet).

Matavfallet vil bli sortert ut optisk, og vil få egne poser egnet for dette. Fordeling av avfallstyper på de ulike nedkastene vil bli tilsvarende som i dag: matavfall og restavfall kastes i samme nedkast, men matavfallet kastes i egen pose. Plastemballasje og papp/papir/drikkekartong kastes i hver sine nedkast.
Det vil bli sendt ut mer informasjon rundt sortering av avfallet og hvordan dere kan få tak i poser til matavfall.

Julegrantenning

VELKOMMEN TIL JULEGRANTENNING I HAGEBYEN 2

Søndag 2.desember 2018 kl.17.00 tenner vi julegranen ute på tunet vårt.

Det blir servert saft, gløgg og pepperkaker.
Og kanskje kommer nissen også?
Vel møtt store og små!

Påmelding med antall voksne og barn sendes til
HAGEFEST@HAGEBYEN2.NO så fort som mulig.

Hilsen festkomiteen