Styrevalg

På årets sameiermøte den 19.03 er følgende verv på valg:

  • Styreleder
  • 2 styremedlemmer
  • 1-2 varamedlemmer

Lysåpning vindu

TEK10 som Hagebyen 2 er bygget etter sier følgende om åpning på vindu i 2 etg. eller høyere:

For beslag som stopper vinduet i luftestilling der vinduet har lufteåpning i underkant, bør fri åpningsbredde begrenses til 0,08 m. De minste barna kan ellers presse kroppen igjennom åpningen. Vinduer som luftes i overkant der barn ikke kommer til, kan ha større åpning.

Styret oppfordrer beboere til å sjekke at vinduene har en åpning som er forsvarlig med tanke på barns sikkerhet. Dersom det er avvik dere mener er uforsvarlige anbefaler vi montering av låsbar vrider eller annen barnesikring, eventuelt reklamasjon til Veidekke.