Rengjøring av garasjen

Det blir feiing og vask av garasjen torsdag 23. mai 2019 fra
kl. 9.00 – 17.00.

Alle biler, sykler, sykkelvogner og andre eiendeler som står på gulvet
må være fjernet i dette tidsrommet. Dette for at resultatet skal bli
best mulig.

Garasjen skal være tømt for kjøretøyer og alt som står på gulvet. Gulv, vegger og garasjeporter blir vasket. Alt som ikke tåler vann må fjernes!

CLEANING OF THE GARAGE
We are cleaning the garage on Thursday May 23rd 2019
from 9am to 5pm.

All cars, bikes, bike trailers and other belongings placed on floor
must be removed during this time.

I år er det Asker & Bærum Vaktmesterkompani som utfører arbeidet. Selskapet som vasker og sameiet tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå på kjøretøy, gjenstander, sykler, motorsykler etc. som står i garasjeanlegget. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste at alt er fjernet.