Sommerferien 2019

Styret har sommerferie i ukene 28-32, e-post vil ikke bli besvart i denne perioden. Dersom det oppstår en hastesak kan man kontakte styret på mobil (kontaktinformasjon www.hagebyen2.no). Ordinære driftsoppgaver og eventuelle avvik håndteres løpende av vaktmester og er ikke å regne som hastesaker.

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer!