Service brannalarm

Årets kontroll av brannalarmanlegget starter tirsdag 10. september fra kl. 14.00, det vil trolig også foregå noe testing på onsdag 11. september.

Meldere/varslere/detektorer vil pipe og lyse når de blir testet. Brannalarmklokker vil testes og det vil da virke som at brannalarmen går.