Ladeprosjektet

Hei alle garasjeplasseiere,

Arbeidet med å installere nytt ladeanlegg i garasjen starter denne uken. Prosjektet er forventet ferdigstilt i slutten av desember. Prosjektet utføres av Datek Installasjon AS.

For at installatøren skal kunne utføre arbeidet er det viktig at kjøretøy og annet flyttes fra garasjeplassene mellom kl 07:00 og 16:00 i følgende tidsperioder (gjelder ikke helger):

Parkeringsplass nr. 1-23: 21.nov til 29.nov
Parkeringsplass nr. 24-73: 28.nov til 5.des
Parkeringsplass nr. 84-106 og 145-161: 3.des til 10.des
Parkeringsplass nr. 107-144: 9.des til 16.des

Viktig at alle følger planen over. Dersom kjøretøy ikke blir flyttet vil det medføre forsinkelser og ekstrakostnader i prosjektet.Alle som har bestilt ladeboks vil motta faktura på dette om kort tid.

Spørsmål angående prosjektet kan rettes til Styret (styret@hagebyen2.no)

Mvh
Styret

Nytt forsikringsselskap for Sameiet Hagebyen 2

Styret har gjennom høsten arbeidet med å innhente tilbud på forsikring av sameiet fra flere forskjellige forsikringsselskap.

Vi har på bakgrunn av dette besluttet å bytte forsikringsselskap fra If til Gjensidige. Endringen trådte i kraft allerede 10. november 2019, og innebærer betydelige besparelser for sameiet.