Orientering rundt ladeprosjektet

Arbeidet med installering av ladeanlegg i Hagebyen2 er dessverre noe forsinket. Se oppdatert fremdriftsplan for prosjektet under. Denne viser når det vil pågå arbeid i de ulike delene av garasjen og når ulike parkeringsplasser må være tømt. Datoer merket i rødt er helg/helligdager. Da vil det ikke pågå arbeid i garasjen. Filen finnes også på nettsiden.

Spørsmål til fremdriftsplanen og prosjektet kan rettes til styret på styret@hagebyen2.no

Mvh Styret