Ladeanlegget i garasjen er ferdig og klar til bruk

Ladeanlegget i garasjen er nå ferdig og klar til bruk. For å kunne lade må man ha opprettet en bruker og lagt inn et betalingskort. Alle som har bestilt ladeboks skal ha mottatt informasjon om dette på epost. Dersom noen har spørsmål om hvordan man oppretter en bruker eller opplever problemer med lading etter at man har opprettet en bruker så ta kontakt med Datek på deres servicetelefon 22 88 66 77. MERK: Det vil IKKE gå an å lade før man har opprettet bruker.

Nøkler til ladeboksene vil bli satt i ladeboksene i morgen kveld. Fint om alle henter disse så fort som mulig.

Tidligere ladepunkter vil i nærmeste fremtid bli demontert. For de med blå stikkontakt vil disse bli lagt på parkeringsplassen til vedkommende. For de med en annen type ladeboks vil denne bli lagret i styreboden. Ta kontakt med styret for å få denne utlevert. Merk at alle tidligere ladepunkter på demonteres. Årsaken til det er at de ikke inngår i det felles ladeanlegget. Dersom noen hadde hatt et ladepunkt som ikke inngår i det felles ladeanlegget ville denne tatt ladekapasitet fra fellesskapet og ikke blitt beregnet inn i den dynamiske ladeløsningen.

Alle spørsmål vedrørende ladebokser, problemer med lading og lignende rettes til Datek sin servicetelefon 22 88 66 77. Faktura og forbruk får man oversikt ved å logge inn på sin bruker. Det er også mulighet til å laste ned en app til smarttelefon. For spørsmål om bestilling av ladeboks, ta kontakt med styret på styret@hagebyen2.no.

Styret vil nå sende inn prosjektregnskap til kommunen og fylkeskommunen for å få utbetalt innvilget prosjektstøtte. Når denne er mottatt vil de som har rett på kompensasjon for tidligere installert ladepunkt få utbetalt dette. Styret vil også foreta en avregning av prosjektet mot det som ble innbetalt av alle beboere i høst. Eventuelt overskudd på prosjektet vil bli tilbakebetalt til alle beboere. Merk at styret ikke kan gi detaljert svar på når dette vil skje da det avhenger av saksbehandlingstid hos kommunen/fylkeskommunen.


Mvh, Styret

Årsmøte 2020

Det planlagte årsmøtet 1. april 2020 vil mest sannsynlig bli utsatt pga omstendighetene.

OBOS lanserer i disse dager en digital løsning som gjør det mulig med digitale årsmøter. Styret avventer tilbakemelding fra OBOS.

I mellomtiden oppfordrer styret alle til å samtykke til digital kommunikasjon med OBOS slik at kommunikasjonsflyten blir forenklet og effektivisert. Man kan samtykke til digital kommunikasjon på www.vibbo.no. Foreløpig kan man selv ikke endre egen kontaktinformasjon. Dersom man ikke har registrert mobilnummer, eller at kontaktinformasjonen er feil, vennligst ta kontakt med OBOS på 22 86 55 00 eller vibbo@obos.no for å få hjelp.

Styret

Informasjon om elbillading

Installeringen av nytt ladeanlegg i garasjen nærmer seg slutten og anlegget forventes å være i drift i løpet av kort tid.

Sameiet har inngått en drifts- og serviceavtale med Datek Installasjon AS for elbilanlegget. Alle som har bestilt ladeboks vil i løpet av kort tid motta en epost med informasjon om hvordan man registrerer en bruker. Her legger man til et betalingskort som belastes for strømforbruket. Det vil være mulig å følge oversikt over eget forbruk i en egen App. Tjenesten leveres i samarbeid med Meshcraft. Varigheten på avtalen med Datek er i første omgang på 1 år.

Prisen den enkelte beboer betaler for lading settes av sameiet. Beboer betaler for eget strømforbruk og betalingen går direkte til sameiet. Sameiet betaler igjen for det totale strømforbruket og kostnadene for fakturering og service av anlegget. Styret foreslår derfor følgende prismodell for elbillading. Prisen per kWt settes lik prisen sameiet betalte per kWt ved forrige måneds strømfaktura pluss 30%. Påslaget på 30% skal dekke kostnadene for fakturering, drift og service av anlegget, samt en buffer. I januar betalte sameiet omtrent 1,3kr per kWt. Med denne strømprisen ville elbillading for februar kostet 1,69kr per kWt. Styret har også forhørt seg med Datek om hva andre borettslag og sameier betaler for elbillading. Normal pris synes å ligge mellom 1,50 kr og 3,00 kr avhengig av effekten på anlegget.

Styret har også vurdert effekttariff og hvordan dette potensielt kan medføre høyere kostnader for lading. Kort fortalt er effekttariff et ekstra ledd som legges på prisen sameiet betaler for strømmen dersom effektuttaket på anlegget er høyt. For å unngå effekttariff har Styret i samråd med Datek valgt å begrense den totale effekten per strømmåler til 40 kW. Vi har totalt 3 strømmålere som forsyner ladeanlegget i garasjen. Dette innebærer at dersom alle lader samtidig så vil den totale effekten per bil bli veldig lav. Samtidig er det i dag kun litt over 50 ladebokser i garasjen og vi tror ikke det er sannsynlig at alle 50 lader samtidig. Dersom alle forsøker å lade på ulike tidspunkter vil forhåpentligvis effekten på anlegget være god nok.Skulle det vise seg at effekten allikevel blir for svak vil vi kunne øke effekten på anlegget, men da vil også prisen for lading gå opp.

Vi i styret håper beboerne syns vurderingene over er rimelige. Både prismodell og effekt på anlegget kan endres på relativt kort varsel dersom det blir nødvendig med justeringer.Innspill og kommentarer tas gjerne imot på styret@hagebyen2.no eller kommenter på facebookinnlegget.

Mvh
Styret i Hagebyen 2