Avregning fjernvarme

Avregning for fjernvarme 2019 er nå klar. Man vil på faktura for juli måned enten få refundert eller ekstrakrav. Dette avhengig av om man betalte for mye eller for lite i 2019. A-konto beløpet justeres iht. forbruk i 2019 slik at avviket skal bli mindre ved neste avregning. Ved spørsmål ang. faktura vennligst ta kontakt med OBOS.

Avregningen er tilgjengelig på https://tenantportal.techem.no.

Garasjevask lørdag 23. mai

Det blir utført garasjevask lørdag 23. mai. Alle biler, sykler og andre eiendeler som står på gulvet må været fjernet i tidsrommet 08:00 – 17:00.Gulv, vegger (ca. 1 m opp på vegg) og garasjeporter blir vasket.Det er for tiden gratis parkering i parkeringskjeller på Telenor.