DIGITAL GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE/GENERALFORSAMLING I 2020

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 bli avholdt digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen på Vibbo.no.

I den ekstraordinære situasjonen og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtet denne våren.

Innkalling til årsmøte 2020

SAKER SOM BEHANDLES:

Vi vil begrense behandling til de lovpålagte saker; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og eventuelt honorar til tillitsvalgte. Behandling av andre saker og forslag blir utsatt til senere møte.

Dersom du ikke har samtykket til digital kommunikasjon vil du motta innkalling på papir.

ÅRSMØTET STARTER:

  • Møtet åpnes 07.06.2020
  • Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er 15.06.2020.

HVORDAN DELTAR DU?

DIGITAL DELTAKELSE:

  • Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du motta en SMS med lenke til møtet.
  • Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelt andre vedlegg.
  • Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.

Vi anbefaler Google Chrome som nettleser for brukere av Vibbo.no

ANALOG DELTAGELSE:

  • Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer vedlagte stemmeseddel til styret innen årsmøtet avsluttes.
  • Her er link til stemmeseddel