Sameiermøte

Vi minner om sameiermøte mandag 20. april 2015, som avholdes på Hundsund ungdomsskole i auditorium A.

Du oppfordres til å møte. Din stemme er er viktig, eventuelt kan du formidle din stemme med ferdig utfylt fullmakt som du sørger for å få levert til sameiermøtet. Uansett om du stiller selv eller med fullmakt, så husk å bringe med “Registreringsblankett” som du finner vedlagt innkallingen.

  • Ordinært sameiermøte 2015 i Eiereseksjonssameiet Hagebyen 2, kl 18:00
  • Ekstraordinært sameiermøte i Hagebyen 2 Garasjesameie, straks etter ovennevnte

Mvh
Styret i Hagebyen 2