Innspill til 1-årsbefaring fellesområder/bygningsmasse

Det nærmer seg 1-årsbefaring for fellesområder/grøntanlegg, samt bygningsmasse. Styret vil være representert på befaringen, og vi har engasjert konsulent fra OPAK for å ivareta nødvendig byggteknisk kompetanse fra vår side.

Vi ber om innspill til feil/mangler på bygg og grøntanlegg, og at dette sendes til styret@hagebyen2.no innen 2. november 2015.