Innkjøring forbudt

Det vil i løpet av kort tid settes opp et skilt med innkjøring forbudt på tunet vårt. Tiltaket gjennomføres hovedsaklig for å øke sikkerheten for våre små. I tillegg vil det bidra til et bedre bomiljø med mindre skader og støy inne på området.

Parkeringsselskapet vil etter at skiltet er satt opp bøtelegge biler parkert på området.