Bom ved Solgangsbrisen 7

Styret har av sikkerhetsgrunner og flere nesten-ulykker besluttet å sette opp bom ved Solgangsbrisen 7. Bommen vil kunne låses opp med samme nøkkel som til leiligheten. På denne måten kan man kjøre inn ved spesielle behov. Vi oppfordrer til å begrense kjøring på tunet til et minimum.