Brannalarm

Styret gjør oppmerksom på at beboere ikke må koble fra eller koble om brannalarmens detektorer og/eller sirener. Sameiet har store kostnader knyttet til at leverandør av brannalarm må rykke ut for feilsøking og reparasjon.

Dersom du skal pusse opp eller har behov for å gjøre endringer på brannalarmen ber vi om at Styret kontaktes i forkant slik at vi kan koordinere med vår leverandør.

Husk på at brannalarmen er montert for vår felles trygghet og sikkerhet. Om en beboer kobler av alarmen kan det ha store konsekvenser for naboer ved en eventuell brann.