Elbilladeprosjektet i Hagebyen 2

Informasjon om elbilladeprosjektet

Vedlagt ligger et brev med informasjon fra Styret vedrørende elbilladeprosjektet i Hagebyen 2, samt lenke til bestillingsskjema for ladeboks.

Bestillingsskjema for ladeboks

Følg lenken for å komme til bestillingsskjema for ladeboks:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecwFbRglg2hNu3GqPr3y9EoFqXlRmXBdCYcgXWIGXn6tcJPg/viewform