Info om sameiet og kontaktpersoner

Selskapsinformasjon:

Sameiet består av 123 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner.

Selskapsnavn: Eierseksjonssameiet Hagebyen 2
Selskapsnr: 7432
Organisasjonsnr: 914332281
Selskapstype: Sameie
Forretningsfører: OBOS Eiendomsforvaltning AS
Gårdsnr.: 41
Bruksnr: 870

Fakturaadresse:
S. 7432 Eierseksjonssameiet Hagebyen 2
v/ OBOS Eiendomsdomsforvaltning AS
Pb. 6668 St. Olavs plass
0129 Oslo

Forretningsfører:
Sven Robby Dierkes : sven.robby.dierkes@obos.no
Alle henvendelser som gjelder faktura, fremleie/utleie av boligseksjon og garasje meldes til forretningsfører.

Sameiets forsikring:
Gjensidige
Polisenummer 89041853
Skader meldes forsikringsavdelingen i OBOS: tlf 02333 eller e-post forsikring@obos.no

Reklamasjon/Mangler ved overtakelse
Dette skal først og fremst meldes i Boligbasen.