Fremleie/utleie av boligseksjon

All fremleie/utleie av boligseksjonen skal meldes til forretningsfører, ref. sameiets vedtekter paragraf 6.

Send e-post til oef@obos.no med følgende innhold:

– Emnefeltet i epost: 7432 Eierseksjonssameiet Hagebyen 2

– Innhold: – Navn på leietaker(e) (alle som står i leiekontrakten), e-postadresse som leietaker kan treffes på, samt mobilnr. Leieperiode (utleie starter, utleie avsluttes).