Styret

Styret 2021-2022:

Styreleder:
Daniel Drangsholt, mobil 97 09 07 11

Styremedlemmer:
Karine Odner, mobil 92 45 79 40
Sophia Börebäck 94 26 19 77
Nicklas Krantz, mobil 907 76 193
Nina Engen Borvik, mobil 93 44 45 89

Varamedlemmer:
Eli Myrkaskog
Robin Lund

HMS-ansvarlige:

HMS-arbeid er en kontinuerlig prosess for styret i Hagebyen 2. Vi går jevnlige runder og rapporterer fortløpende avvik, som umiddelbart meldes til utbedring. Avvik blir dokumentert i henhold til retningslinjer. Dersom du observerer avvik, ber vi deg melde dette til styret i Hagebyen 2.

Henvendelser til styret kan sendes til styret@hagebyen2.no