Styret

Styret 2019-2020:

Styreleder:
Karine Odner, mobil 92 45 79 40

Styremedlemmer:
Nicklas Krantz, mobil 907 76 193
Christoffer Stenvik
Daniel Drangsholt

Varamedlemmer:
Sophia Börebäck
Martin Eie Bjørvik

HMS-ansvarlige:

HMS-arbeid er en kontinuerlig prosess for styret i Hagebyen 2. Vi går jevnlige runder og rapporterer fortløpende avvik, som umiddelbart meldes til utbedring. Avvik blir dokumentert i henhold til retningslinjer. Dersom du observerer avvik, ber vi deg melde dette til styret i Hagebyen 2.

Henvendelser til styret kan sendes til styret@hagebyen2.no