Brannsikkerhet

FØR DET BRENNER

Alle i husstanden må gjøre seg kjent med rømningsveier, nødutganger og hvor slokkeutstyr er plassert.

I henhold til brannlovgivningen skal alle seksjoner ha minimum en fungerende røykvarsler i hver etasje samt et slokkemiddel i seksjonen. Dersom utstyr mangler eller det oppdages feil på utstyret, send en mail til styret@hagebyen2.no.

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.

Gjør deg kjent med hvordan slukkeutstyret skal brukes og holdes ved like og ha gjerne brannøvelser med familien.


BRANNALARMANLEGG

Alle seksjoner, unntatt rekkehusene, er tilkoblet brannsentralen.
Hvis brannalarmen utløses må dere først sjekke om det er brann.
Hvis det ikke er brann, gå til brannsentralen og tilbakestill anlegget. Instruksjon henger også ved brannsentralen.

Brannsentralen skal KUN tilbakestilles av en personer som har vært inne i aktuell leilighet og kan bekrefte at det ikke brenner. Dersom du tilbakestiller uten å ha bekreftelse fra aktuell leilighet kan det få strafferettslige konsekvenser.

Hvis det er brann, evakuere bygget og ring brannvesenet på tlf. 110 .

VIKTIG: Brannrøyk dreper så ikke utsett deg eller andre for røyk!

Branninstruks og instruksjon til brannsentralen


MER INFORMASJON OM BRANNSIKKERHET

«Brannsikker bolig» er en brosjyre laget av Norsk Brannvernforening som gir grunnleggende kunnskap om brannsikkerhet under norske forhold på 32 språk.

Det er også laget en kort informasjonsfilm basert på brosjyren, tilgjengelig på 13 språk.

http://www.brannvernforeningen.no/Brannvern-i-hjem-og-fritid/Brannvern-pa-mange-sprak


FEIL PÅ SENSOR I LEILIGHET

Dersom det oppstår feil på en sensor vil du kunne lese av dette på branntavlen i din oppgang. Dersom ditt leilighetsnummer er presentert på feillisten må du ta kontakt med styret for å bestille service av disse. Service og eventuell bytting av sensor vil belastes den enkelte seksjonseier.

Hvis du mener at feilen på sensor ikke skyldes forhold påført etter overtagelse av leilighet må du registrere saken som en reklamasjon i bolig-basen.

Styret gjør oppmerksom på at oppussing eller andre årsaker til forurensning av sensor uten at den er tildekket vil kunne medføre feil, noe som igjen vil kreve bytting på seksjonseiers regning.