Retningslinjer for etablering av ladestasjon for elbil / ladbar hybrid

Eksisterende strømanlegg er nå fullt og det er ikke lenger mulig å bestille kontakt for lading på eksisterende løsning. Styret jobber med anskaffelse av nytt ladesystem for alle beboere.