Oppheng på garasjeplass

Montering av oppheng på egen garasjeplass

Følgende retningslinjer gjelder:
– Montering skal ikke komme i konflikt med sprinkleranlegg.
– Utstyr skal ikke være til sjenanse for nabo.
– Montering av oppheng i tak er søknadspliktig til styret.

Lagring av lett antennelig materiale er forbudt i garasjen.