Overtakelse/innflytting

Her er noen nyttige tips vedr innflytting/overtakelse:

FEIL/REKLAMASJONER

  • feil og mangler ved boligen skal rapporteres til Veidekke via Bolig-Basen
  • dersom dere opplever feil/mangler på fellesarealer, heis, garasje etc meldes dette til styret via epost på styret@hagebyen2.no
  • det er fint om styret får informasjon om feil/mangler på egen bolig som kan tenkes å gjelde flere enheter

HEISEN:

  • det er svært viktig å benytte nøkkelen i heisen til å skru av heisen ved av- og pålossing. Sperring av dører/sensorer vil føre til heisstans
  • ved heisstans må styret kontaktes. Dersom noen står fast i heisen,

KJØRING INNE PÅ OMRÅDET

  • det er naturlig at det blir mer kjøring til og fra eiendommene i flytteprosessen. Men
  • sameier må påse at flyttebiler og ulike leverandører ikke kjører på gresset
  • sameier må også påse at det blir minst mulig sperring av veier