Styrevalg

På årets sameiermøte den 19.03 er følgende verv på valg:

  • Styreleder
  • 2 styremedlemmer
  • 1-2 varamedlemmer

Lysåpning vindu

TEK10 som Hagebyen 2 er bygget etter sier følgende om åpning på vindu i 2 etg. eller høyere:

For beslag som stopper vinduet i luftestilling der vinduet har lufteåpning i underkant, bør fri åpningsbredde begrenses til 0,08 m. De minste barna kan ellers presse kroppen igjennom åpningen. Vinduer som luftes i overkant der barn ikke kommer til, kan ha større åpning.

Styret oppfordrer beboere til å sjekke at vinduene har en åpning som er forsvarlig med tanke på barns sikkerhet. Dersom det er avvik dere mener er uforsvarlige anbefaler vi montering av låsbar vrider eller annen barnesikring, eventuelt reklamasjon til Veidekke.

Juletreinnsamling 2019

Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 har vedtatt å støtte sjøspeiderens «Juletreinnsamling 2019». På dugnad vil sjøspeidere og foreldre samle inn:

• Pantbare tomflasker
• Juletrær

Dato: Søndag 6. januar 2019Klokkeslett: Kl. 13:00

Innsamlingssted: Solgangsbrisen 54

Flaskepanten går til vedlikehold den flotte speiderskøyta «Spleis» og juletrærne fliskuttes til Skiforeningens skiløyper i Marka.

På forhånd takk for den viktige støtten!
Snarøen sjøspeidergruppes foreldreforening

Garasjeporter

Styret oppfordrer beboere til å kjøre forsiktig i garasjeanlegget da høye hastigheter kan føre til ulykker.

I tillegg gjør vi oppmerksom på at man ikke skal kjøre inn eller ut når porten er på vei ned. Det observeres ofte biler som kjører på for å rekke porten før den går ned, senest under service på portene i dag. Det som skjer når man gjør dette er at fotocellen brytes og porten går opp igjen i det man er under porten. Problemet er bare at dersom bilen har for høy fart og porten er kommet for langt ned blir det kollisjon og skader.