Informasjon om elbillading

Installeringen av nytt ladeanlegg i garasjen nærmer seg slutten og anlegget forventes å være i drift i løpet av kort tid.

Sameiet har inngått en drifts- og serviceavtale med Datek Installasjon AS for elbilanlegget. Alle som har bestilt ladeboks vil i løpet av kort tid motta en epost med informasjon om hvordan man registrerer en bruker. Her legger man til et betalingskort som belastes for strømforbruket. Det vil være mulig å følge oversikt over eget forbruk i en egen App. Tjenesten leveres i samarbeid med Meshcraft. Varigheten på avtalen med Datek er i første omgang på 1 år.

Prisen den enkelte beboer betaler for lading settes av sameiet. Beboer betaler for eget strømforbruk og betalingen går direkte til sameiet. Sameiet betaler igjen for det totale strømforbruket og kostnadene for fakturering og service av anlegget. Styret foreslår derfor følgende prismodell for elbillading. Prisen per kWt settes lik prisen sameiet betalte per kWt ved forrige måneds strømfaktura pluss 30%. Påslaget på 30% skal dekke kostnadene for fakturering, drift og service av anlegget, samt en buffer. I januar betalte sameiet omtrent 1,3kr per kWt. Med denne strømprisen ville elbillading for februar kostet 1,69kr per kWt. Styret har også forhørt seg med Datek om hva andre borettslag og sameier betaler for elbillading. Normal pris synes å ligge mellom 1,50 kr og 3,00 kr avhengig av effekten på anlegget.

Styret har også vurdert effekttariff og hvordan dette potensielt kan medføre høyere kostnader for lading. Kort fortalt er effekttariff et ekstra ledd som legges på prisen sameiet betaler for strømmen dersom effektuttaket på anlegget er høyt. For å unngå effekttariff har Styret i samråd med Datek valgt å begrense den totale effekten per strømmåler til 40 kW. Vi har totalt 3 strømmålere som forsyner ladeanlegget i garasjen. Dette innebærer at dersom alle lader samtidig så vil den totale effekten per bil bli veldig lav. Samtidig er det i dag kun litt over 50 ladebokser i garasjen og vi tror ikke det er sannsynlig at alle 50 lader samtidig. Dersom alle forsøker å lade på ulike tidspunkter vil forhåpentligvis effekten på anlegget være god nok.Skulle det vise seg at effekten allikevel blir for svak vil vi kunne øke effekten på anlegget, men da vil også prisen for lading gå opp.

Vi i styret håper beboerne syns vurderingene over er rimelige. Både prismodell og effekt på anlegget kan endres på relativt kort varsel dersom det blir nødvendig med justeringer.Innspill og kommentarer tas gjerne imot på styret@hagebyen2.no eller kommenter på facebookinnlegget.

Mvh
Styret i Hagebyen 2

Utkobling av strøm mandag 24/02

I forbindelse med ladeprosjektet i garasjen vil det bli utkobling av strøm i Solgangsbrisen 6 førstkommende mandag (24. februar). Utkoblingen vil skje i perioden mellom 9 og 13, og normalt er strømmen kun borte i kortere perioder.

Mvh Styret

Utkobling av strøm fredag 14/02

I forbindelse med installasjon av nytt ladeanlegg i garasjen blir det utkobling av strøm førstkommende fredag mellom 9 og 13. Strømmen kommer nok ikke til å være borte hele tiden, men Datek må ha mulighet til å koble av i denne perioden.

De har en egen prosedyre med heiser når de kutter strømmen. De kjører alle heisene ned i kjelleretasjen og setter opp dørene.

Kartlegging av skjeggkre

Etter flere observasjoner av skjeggkre i sameiet ønsker styret å kartlegge hvilke av byggene som har skjeggkre. For å gjøre dette ønsker vi at de som vil sjekke sin leilighet sender en mail til styret. Man vil da få feller som skal plasseres i boligen.

Dersom det viser seg nødvendig vil hele blokker bli behandlet. Metoden som benyttes er åteutlegging og er den metoden som gir best behandling. En evt. behandling blir tatt på sameiets forsikring.

Ved å kartlegge hvilke bygg som trenger behandling forhindrer vi unødig behandling og kostnad.

Styret kan kontaktes på styret@hagebyen2.no

Orientering rundt ladeprosjektet

Arbeidet med installering av ladeanlegg i Hagebyen2 er dessverre noe forsinket. Se oppdatert fremdriftsplan for prosjektet under. Denne viser når det vil pågå arbeid i de ulike delene av garasjen og når ulike parkeringsplasser må være tømt. Datoer merket i rødt er helg/helligdager. Da vil det ikke pågå arbeid i garasjen. Filen finnes også på nettsiden.

Spørsmål til fremdriftsplanen og prosjektet kan rettes til styret på styret@hagebyen2.no

Mvh Styret