Innbrudd i bodanlegget

Det har dessverre vært innbrudd i bodanlegget til Hagebyen 2 natt til søndag 11. januar 2015. Saken er meldt til politiet som har vært på plass i dag 11. januar, for å utrede og dokumentere hendelsen.

Styret oppfordrer hver enkelt beboer om å kontrollere om deres bod har blitt brutt opp. Er boden brutt opp, må dette snarest meldes til styret@hagebyen2.no med navn og bodnummer. Dette sendes felles inn på samme sak via styret til politiet og sameiets forsikringsselskap.

Dersom personlige eiendeler er blitt frastjålet, må dette meldes med personlig oppmøte på politistasjonen i Sandvika, der det henvises til saksnummer eller Eierseksjonssameiet Hagebyen 2. Referanse hos Politiet er 13102986 273/15-14. Personlige eiendeler dekkes av hver beboer sin innboforsikring, og ikke sameiets eiendomsforsikring.

Skadenummer hos If Skadeforsikring er 1500167. Alle henvendelser vedrørende sameiets eiendomsforsikring går via Forsikringsavdelingen i OBOS.

Dører og låser som er brutt opp, blir utbedret snarest.

Mvh
Styret i Hagebyen 2

Forbud mot bruk av tobakksvarer

Styret minner om at det ikke er anledning til å bruke tobakksvarer innendørs i lokaler som omfattes av sameiets fellesarealer. Det presiseres herved at forbudet også gjelder i garasjeanlegget. Vi ber alle vise hensyn og at vi i fellesskap fremmer et godt røyk- og snusfritt miljø.

Mvh
Styret i Hagebyen 2

Henting av juletrær

gammelt juletreStyret har bestilt felles henting av gamle juletrær for beboere i Hagebyen 2.

Vi ber alle beboere om å legge juletrærne i en haug på gangstien mellom piknikbordene på B-tunet innen tirsdag 13. januar.

NB: Juletrær skal ikke kastes i containeren som står på plassen

Felles ansvar for fellesarealer

unnamedDet ble endel søppel stående ute i forbindelse med innflyttinger før jul. Styret ønsker å oppfordre alle beboere til å holde orden på våre fine arealer. Dette innebærer blant annet at alt avfall – spesielt ved flytting – må kastes på anviste plasser.

Dersom container eller søppelsjakt er full, må du selv sørge for avlevering av søppel til annen kildesortering, eller vente til neste tømming. Vennligst ikke sett søppel utenfor, da dette er svært sjenerende og tiltrekker seg skadedyr. Ingen ønsker at søppel skal blåse rundt på plassen.

MVH
Styret i Hagebyen 2

Velkommen til Hagebyen 2!

Vi i styret vil ønske deg/dere hjertelig velkommen til sameiet Hagebyen 2!

Vi er godt i gang med styrearbeidet, og har som formål  å gjøre Hagebyen 2 til et godt sted å bo. Hittil har vi hatt fokus på å få på plass avtaler med ulike leverandører for å sikre god drift og trivsel for beboerne

Hjemmesiden til sameiet er under utvikling. Savner du informasjon om noe på hjemmesiden, kom gjerne med innspill til oss!

Styret kan kontaktes på epost: styret@hagebyen2.no

Hilsen styret i Hagebyen 2