Balkongflagg

Balkongflagg er ikke direkte regulert i husordensreglementet. Beboere i Hagebyen 2 kan derfor sette opp slike flagg uten å søke styret om tillatelse. Vi i styret ber likevel om at alle følger disse retningslinjene for montering og plassering:

  • Beboere i første etasje kan henge balkongflagget enten i leveggen eller ytterveggen på leiligheten.
  • Beboere i andre etasje og oppover kan også henge balkongflagget enten i balkongrekkverket eller ytterveggen på leiligheten, men må av sikkerhetsmessige årsaker sørge for at flagget festes til innsiden av balkongen. Dersom flagget festes til leveggen eller ytterveggen på utsiden av balkongen, kan det medføre alvorlige skader å person eller gjenstander dersom det skulle løsne på grunn av vær og vind.

Merk – Boring i ytterveggen: Det er viktig at man ikke borrer mer enn 4 cm inn i veggen. Dette for å unngå å bryte membranen som hindrer fuktdannelse, eller annet som går gjennom veggene.

Flaggreglene og flaggtidene:

Selv om flaggtidene strengt tatt ikke gjelder for balkongflagg, ber vi om at disse respekteres, se:

http://www.flaggregler.no/flaggtider.html

http://www.flaggregler.no/offentlige_flaggdager.html

Mulighet for ladepunkt til el-bil

Styret har sett på muligheter for sameiere for å installere ladepunkt på enkelte parkeringsplasser i garasjen til en selvkostnadspris.

Det finnes begrenset med muligheter i de tre forskjellige delene av garasjen, og dermed ønsker styret i første hånd  og kartlegge behov for ladestasjon.

Den som er interessert i ladepunkt bes melde seg til styret med med følgende informasjon:
Navn
Garasjedel (1 under Solgangsbrisen 2 & 4, 2 under rekkehus og 2+2, 3 under solgangsbrisen 3, 5 & 7.
Parkeringsplass Nr
E-mail
tlf nummer

Send informasjonen på e-post til styret@hagebyen2.no

Merk “emne” med elbil og parkeringsplass nr.

 

Mvh Nicklas/Styret

Dugnad i Hagebyen2

Tirsdag 5. mai blir det dugnad i Hagebyen 2!

Vi møtes kl. 18.00 på plassen ved B-tunet (containerplassen).

Håper så mange som mulig har mulighet til å stille!

Styret har bestilt 3 containere som vil bli stående i 3 dager etter dugnaden. Vi henstiller til å ikke sette avfall på bakken dersom containerne blir fulle.

Vel møtt!

 

Utlysing av to ledige garasjeplasser:

Det er nå to parkeringsplasser som ønskes leid ut. Dette er:

  • Plass nr. 8 – garasjeport 1, første til venstre etter hovedinngangen
  • Plass nr. 144 l – garasjeport 2, forbi gjesteparkering

Beboere som er interesserte i å leie en parkeringsplass, må ta kontakt med OBOS innen utgangen av onsdag 6. mai. Send e-post til marianne.pedersen@obos.no. Oppgi hvilken av de to plassene du ønsker å leie.

Prisen for å leie plass nr. 8 er kroner 1000. Plassen er ledig fra og med 1. mai. Prisen for plass nr. 144 er også på kroner 1000.

Sameiermøte

Vi minner om sameiermøte mandag 20. april 2015, som avholdes på Hundsund ungdomsskole i auditorium A.

Du oppfordres til å møte. Din stemme er er viktig, eventuelt kan du formidle din stemme med ferdig utfylt fullmakt som du sørger for å få levert til sameiermøtet. Uansett om du stiller selv eller med fullmakt, så husk å bringe med “Registreringsblankett” som du finner vedlagt innkallingen.

  • Ordinært sameiermøte 2015 i Eiereseksjonssameiet Hagebyen 2, kl 18:00
  • Ekstraordinært sameiermøte i Hagebyen 2 Garasjesameie, straks etter ovennevnte

Mvh
Styret i Hagebyen 2