Felles ansvar for fellesarealer

unnamedDet ble endel søppel stående ute i forbindelse med innflyttinger før jul. Styret ønsker å oppfordre alle beboere til å holde orden på våre fine arealer. Dette innebærer blant annet at alt avfall – spesielt ved flytting – må kastes på anviste plasser.

Dersom container eller søppelsjakt er full, må du selv sørge for avlevering av søppel til annen kildesortering, eller vente til neste tømming. Vennligst ikke sett søppel utenfor, da dette er svært sjenerende og tiltrekker seg skadedyr. Ingen ønsker at søppel skal blåse rundt på plassen.

MVH
Styret i Hagebyen 2

Velkommen til Hagebyen 2!

Vi i styret vil ønske deg/dere hjertelig velkommen til sameiet Hagebyen 2!

Vi er godt i gang med styrearbeidet, og har som formål  å gjøre Hagebyen 2 til et godt sted å bo. Hittil har vi hatt fokus på å få på plass avtaler med ulike leverandører for å sikre god drift og trivsel for beboerne

Hjemmesiden til sameiet er under utvikling. Savner du informasjon om noe på hjemmesiden, kom gjerne med innspill til oss!

Styret kan kontaktes på epost: styret@hagebyen2.no

Hilsen styret i Hagebyen 2